2. PÅ RIKTIGT med Alex Schulman

Vi är väldigt nyfikna på Alex och vad han har för förhållande till pengar och ekonomi. Under vårt samtal tar vi upp ämnen som kuvertångest, beteendemönster och ”vi har inte råd”-känslan. Vem sköter egentligen vardagsekonomin hos Alex, är han generös med barnens veckopeng och hur är det egentligen att göra affärer med honom?