26. PÅ RIKTIGT med Thomas Di Leva

Thomas DI Leva behöver ingen närmare presentation. Men Di Leva och ekonomi? Hur förhåller han sig till den? ”Att vara en konstnärs-existens som lever på en inre vision, som egentligen bara är en dröm, är en hårdare tillvaro än vad man kan tro”