364: PÅ RIKTIGT om en bättre värld

2024 är här och i årets första avsnitt får vi besök av Erik Angner som är doktor i nationalekonomi och professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Erik har nyligen släppt boken “En bättre värld är möjlig” som belyser både hur vi kan leva bättre liv som individer och bygga ett bättre samhälle tillsammans.

Vi pratar om kopplingen mellan filosofi och ekonomi, värdet av nationalekonomin och hur våra beteenden påverkar olika samhällsstrukturer. Vi diskuterar även vilka insatser och regleringar som ger bäst effekt och hur normer påverkar våra handlingar. Och var det egentligen bättre förr?