#390: PÅ RIKTIGT om småbruksekonomi

Vi lever idag med ett ständigt överflöd. Samtidigt har vi aldrig haft så lite mat i vår omedelbara närhet som nu. Denna paradox och mycket annat pratar vi idag om med eldsjälen och folkbildaren Patrick Sellman som via Instagramkontot ‘smabruk.se’ inspirerar till en ansvarsfull livsstil. Hur ska man tänka kring småbruksekonomi, vilka drivkrafter bör man ha och är det verkligen alltid lönsamt med självhushållning? Patrick påtalar också vikten av att vara kapabel, ha goda relationer och förvalta det ackumulerade kapital som våra förfäder byggt upp.